ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Βουλή των Ελλήνων

Βουλή των Ελλήνων, Hellenic parliament, βουλευτής, νομοσχέδιο, Κοινοβουλευτική επιτροπή, Συνεδριάσεις Ολομέλειας, αναφορές, ημερήσια διάταξη, δελτία...

Βιβλιοθήκη της Βουλής

Η Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Κοινοβουλίου είναι μια γενική βιβλιοθήκη, με στόχο κυρίως την υποστήριξη του κοινοβουλευτικού έργου.

Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων - Δημόσιος Kατάλογος

H Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, η δεύτερη και σημαντικότερη βιβλιοθήκη της χώρας, χρησιμοποιεί πλέον την πλατφόρμα openABEKT του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), για τη διαχείριση και δημόσια διάθεση του Καταλόγου της (http://parliament.openabekt.gr).

Αργολική αρχειακή Βιβλιοθήκης Ιστορίας και Πολιτισμού

Η Αργολική Βιβλιοθήκη Ιστορίας και Πολιτισμού, λειτουργεί ως ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, πολιτιστικού χαρακτήρα. Ο βασικός σκοπός της είναι η ερευνά, ο εντοπισμός, η συλλογή, η ταξινόμηση, η διάσωση, η μελέτη και η έκδοση αρχειακού υλικού που αφορά στην ιστορική και πνευματική εξέλιξη και ανάπτυξη του νομού Αργολίδας

Ηistory-pages.blogspot

Άρθρα και μελέτες με ιστορικό και επιστημονικό περιεχόμενο που σχετίζονται με τον Ελληνισμό και τον ευρύτερο Χριστιανισμό κι όχι μόνο. Από τα θέματα αυτά, αρκετά δεν είναι τόσο γνωστά στο ελληνικό κοινό.

Sitalkisking.blogspot

Νεότερη Ελληνική Ιστορία

EUROPARLTV

Το EuroparlTV είναι η υπηρεσία διαδικτυακού βίντεο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχει ως στόχο να ενημερώνει τους πολίτες της ΕΕ σχετικά με τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου και τον τρόπο με τον οποίο οι βουλευτές του διαμορφώνουν τις πολιτικές εξελίξεις και ψηφίζουν νόμους που επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

INTER-PARLIAMENTARY UNION

We are the global organization of national parliaments. We work with parliaments to safeguard peace and drive positive democratic change through political dialogue and concrete action.

EUROPE by satellite

European Commission - Audiovisual Services

PUBLIC SENAT

https://www.publicsenat.fr/

Logo & Video by:

Κωστόπουλος Γιώργος