«Σαμιακή Πολιτεία», 6ο Επεισόδιο, “…Δημοκρατία κέκληται”

 

6ο Επεισόδιο: «Σαμιακή Πολιτεία»

 

Η ιδιοτυπία του καθεστώτος της Σάμου συνετέλεσε στην ανάπτυξη θεσμών διαφορετικών από ό,τι στα άλλα νησιά του Αιγαίου που είχαν παραμείνει εκτός των συνόρων του ελληνικού κράτους.

Η μη συμπερίληψη, το 1830, της νήσου στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος, είχε ως συνέπεια την ίδρυση της Σαμιακής Πολιτείας, ενώ από νομική άποψη, παρέμεινε, ως το 1834, μη αναγνωρισμένο από την κοινότητα των πολιτισμένων εθνών. Δεν μπορούσε να αναπτύξει εξωτερικές σχέσεις, είχε όμως δική της σημαία και πλήρη εσωτερική αυτονομία, με αναγνώριση της ελληνικής καταγωγής, της γλώσσας και της θρησκείας των κατοίκων, ενώ τελούσε υπό την εγγύηση και προστασία των ευρωπαϊκών δυνάμεων. Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση των Πληρεξουσίων εξελίχθηκε, ιδιαίτερα μετά το 1851, σε νομοθετικό σώμα της Ηγεμονίας λαμβάνοντας τα χαρακτηριστικά κοινοβουλίου, ενώ ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης κινούνταν στο πνεύμα των μεταρρυθμίσεων του οθωμανικού κράτους. Στην μετάβαση στον 20ό αιώνα, την ταραγμένη περίοδο 1881-1912 ακολούθησε η ανάδειξη του Θεμιστοκλή Σοφούλη στο πολιτικό προσκήνιο, το τέλος της επικυριαρχίας των Οθωμανών, και η ένωση με την Ελλάδα, που επισφραγίσθηκε από την κατάπλευση, στις 2 Μαρτίου 1913, του ελληνικού στόλου στο νησί.

Εν τω μεταξύ, περί τα τέλη του 19ου αιώνα, ανεγέρθηκε μέγαρο για τη στέγαση των υπηρεσιών της Βουλής, αλλά και για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Γενικής Συνέλευσης των Πληρεξουσίων. Το Βουλευτήριο αποπερατώθηκε κατά το διάστημα 1898-1901, βασιζόμενο σε σχέδια του μηχανικού Κ. Ευσταθιάδη, τον Οκτώβριο του 1901 συγκλήθηκε και συνεδρίασε σε αυτό για πρώτη φορά η Γενική Συνέλευση των Πληρεξουσίων, και η Σαμιακή Βουλή έως την ένωση της Σάμου με την Ελλάδα στις 11 Νοεμβρίου 1912.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο