Δημοψηφίσματα στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, το πρώτο δημοψήφισμα έγινε το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου του 1862, με πρωτοβουλία της προσωρινής κυβέρνησης, που είχε προκύψει από την έκπτωση του Όθωνα, με αντικείμενο το πρόσωπο του νέου βασιλιά. Η ψηφοφορία δεν ήταν μυστική, καθώς οι εκλογές έγραφαν το όνομα που προτιμούσαν σε δημόσια πρωτόκολλα. Νικητής στο ιδιόρρυθμο αυτό δημοψήφισμα αναδείχθηκε ο άγγλος πρίγκηπας Αλφρέδος, ο οποίος έλαβε 230.701 ψήφους, έναντι 10.229 ψήφων που έλαβαν άλλοι υποψήφιοι. 93 εκλογείς ψήφισαν υπέρ της αβασίλευτης δημοκρατίας. Ο Αλφρέδος δεν απεδέχθη την εκλογή, καθως το Πρωτόκολλο του Λονδίνου του 1830…

Περισσότερα

Η Κυπριακή διάλεκτος

Όταν οι Μυκηναίοι έμποροι μετοίκησαν στην Κύπρο (1400 π.Χ.), μιλώντας την αρκαδοκυπριακή διάλεκτο (μια από τις αρχαιότερες ελληνικές διαλέκτους), χρησιμοποιούσαν συλλαβικό αλφάβητο, που ανταποκρινόταν στις ανάγκες της γλώσσας τους και ένα από τα προβλήματα της συνύπαρξης Μυκηναίων και Ετεοκυπρίων ήταν ότι οι δεύτεροι χρησιμοποιούσαν το κυπριακό συλλαβάριο, το οποίο απέδιδε μεν τη γλώσσα τους, αλλά δεν ανταποκρινόταν στις ανάγκες της ελληνικής γλώσσας. Παρόμοιο αλφάβητο με τους Δωριείς χρησιμοποιούσαν και οι Αχαιοί και Αιγαίοι που μετοίκησαν στην Κύπρο μεταξύ 1230-1050 π.Χ. Λαμβάνοντας υπόψη μας ότι το ελληνικό αλφάβητο (με τη μορφή…

Περισσότερα

Ιστορικές – Τοπογραφικές Αναζητήσεις στην περιοχή της Ηραίας

Θά χαι­ρε­τή­σω μέ τήν σει­ρά μου τήν ση­με­ρι­νή Ε­σπε­ρί­δα, με­τά τούς το­πι­κούς ἄρ­χον­τες καί τούς εκ­προ­σώ­πους τῆς πο­λι­τι­κῆς ζωῆς τῆς πε­ρι­ο­χής μας. Πα­λούμ­πα Πέμ­πτη 9 Αὐ­γού­στου 2007 βρά­δυ ἐ­νώ­πιον ἐ­κλε­κτῆς συγ­κεν­τρώ­σε­ως Ἡ­ραια­τῶν. Εὑ­ρι­σκό­με­θα στήν καρ­διά τῆς Ἡ­ραί­ας τοῦ 2007[1]. Αὐ­το­μά­τως ἐ­πι­ζη­τοῦ­με σύν­δε­σμον μέ τό πα­ρελ­θόν, τό ἀ­πώ­τε­ρον, ἀ­πό τό ὁ­ποῖ­ον μᾶς χω­ρί­ζει ἀ­βυσ­σα­λέ­ον χά­ος δυ­ό­μι­συ χι­λι­ε­τη­ρί­δων. Καί ποῖ­ος θά γε­φυ­ρώ­ση αὐ­τό τό ἀ­πί­θα­νον χά­σμα;Μέ τήν συγ­κα­τά­θε­σι τοῦ ἀ­κρο­α­τη­ρί­ου θά προ­σπα­θή­σω νά δη­μι­ουρ­γή­σω με­ρι­κούς σταθ­μούς με­τά τά ὅ­σα γνω­ρί­ζο­με ἀ­πό τούς Μυ­θι­κούς καί Ἀρ­χαί­ους χρό­νους. Ἀ­να­ζη­τών­τας ἐν πρώ­τοις τά γνω­στά στοι­χεῖ­α…

Περισσότερα

D – Day

H «μεγαλύτερη ημέρα του πολέμου»…και η Ελληνική συμμετοχή !!! Ηταν 6 Ιουνίου του 1944 όταν έγινε μία από τις μεγαλύτερες δια θαλάσσης στρατιωτικές εισβολές στα παράλια της Γαλλίας. Η λεγόμενη “Απόβαση της Νορμανδίας” αναμένεται να μείνει στην ιστορία. Η Απόβαση της Νορμανδίας με κωδική ονομασία Operation Overlord ήταν η Συμμαχική απόβαση στα παράλια της Γαλλίας, που έλαβε χώρα στις 6 Ιουνίου 1944, μέρα γνωστή και ως D-Day. Αντικειμενικός σκοπός της απόβασης ήταν να δημιουργήσει ένα προγεφύρωμα από την Καν έως το Χερβούργο, μέσω του οποίου οι Σύμμαχοι θα περνούσαν στρατεύματα…

Περισσότερα